Metastock11's Recent Activity

  1. Metastock11 đã loan bài viết của ArseneLupin62 trong chủ đề FTM - Hiến kế giúp cổ đông FTM ngủ yên, Uỷ Ban CK ngủ kĩ, 11 cty CK thoát nạn!! Vô xem ngay :))

    đề nghị uỷ ban chứng khoán cho phép các công ty áp dụng quy chế giao dịch đặc biệt với FTM,nhằm mục đích rửa nhục cho các công ty chứng khoán cũng như bảo toàn tánh mạng cho các nhà đầu toi quy chế giao dịch không biên độ

    20/09/2019 lúc 18:14
  2. Metastock11 đã loan bài viết của Phanbinh884 trong chủ đề Sập hầm FTM, một vài câu hỏi khe khẽ

    Theo tin mật ong thì anh Thường đang ở Shanghai, rung đùi nếm rượu Mao Đài, vỗ đùi cái đét kêu lên: "Thường thôi!".

    19/09/2019 lúc 18:36