Điểm thưởng dành cho Milkball

 1. 2
  Thưởng vào: 30/06/2018

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 2. 1
  Thưởng vào: 30/06/2018

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.