mnpq12's Recent Activity

  1. mnpq12 đã loan bài viết của mnpq12 trong chủ đề FTM - tuyệt đối không bắt đáy!

    Vậy có nên bắt dao rơi không? Phiên hôm nay có vẻ là đáy rồi đấy!

    17/10/2019 lúc 09:34