MonGau's Recent Activity

  1. MonGau đã loan bài viết của Binh Yen trong chủ đề Đạo Chứng : "Dựa vào nhau để bữa ăn có thịt".

    À , nếu sợ về cái này thì kg cần nhé Trúc . Đã đến với ck là phải có lý trí và tự cân nhắc quyết định chứ kg phải mua bán theo người khác . Chart của Miss 12.8 là cản mạnh , vượt qua thì đường em đi sẽ thênh thang. Ae ngắn hạn tuỳ nghi . Còn với...

    23/06/2020