Mr_Bill_G's Recent Activity

  1. Mr_Bill_G đã loan bài viết của Mr_Bill_G trong chủ đề CTG - Cập nhật hàng ngày

    Cho anh em xuống tiền mạnh ở vùng này rồi các bác ko phải lo lắng nhiều, kế hoạch cứ thế mà đánh Đoạn này ko cần ngó nghiêng tin tức bên ngoài tránh ảnh hưởng tâm lý, múc xong nên đóng bảng điện hoặc chỉ hết ngày mở ra cho tới hết tháng 6!Từ phiên...

    14/06/2019 lúc 09:59
  2. Mr_Bill_G đã loan bài viết của Mr_Bill_G trong chủ đề CTG - Cập nhật hàng ngày

    Giai đoạn này, trong phiên có giá đỏ có thể nhặt 20 - 20.5 (tùy duyên). Dự kiến sẽ nhúng nhẹ thêm 20.2 một lần nữa --> ko hoang mang mà bán ... :drm4Timing dự kiến trước mắt cho nửa cuối tháng 6 vẫn là lấy lại mốc 22 --> xxx Kế hoạch đánh sẽ thay...

    10/06/2019