mrancb's Recent Activity

  1. mrancb đã loan bài viết của Minhviet_123 trong chủ đề [STB] – Có Gì Hay

    Nặng mông như SHB mà giờ còn có giá 16 nên STB rồi sẽ có giá 20 hãy mua và nằm giữ

    09/05/2020