Điểm thưởng dành cho MrSlient

 1. 20
  Thưởng vào: 16/10/2019 lúc 10:40

  Họ rất yêu mến bạn

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 2. 15
  Thưởng vào: 30/05/2018

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 3. 10
  Thưởng vào: 06/03/2017

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 4. 10
  Thưởng vào: 06/03/2017

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 5. 5
  Thưởng vào: 08/06/2016

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 6. 2
  Thưởng vào: 26/05/2016

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 7. 1
  Thưởng vào: 26/05/2016

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.