muacophieunao85's Recent Activity

  1. muacophieunao85 đã loan bài viết của Sieucophieupenny trong chủ đề Chia buồn cho những ai bán giá sàn hôm nay.

    Uhm, múc thứ 2 là ngon rồi, thị trường về đúng 1100-11150 rồi bật lên. Hóng xem nhà cái lần này đưa đẩy lên được bn :)

    17/05/2022 lúc 14:48