namoon's Recent Activity

 1. namoon đã loan bài viết của namoon trong chủ đề DXG - LDG !!!!!!!!!!!!! Tiếp tục là cặp song mã cho nửa cuối năm 2018 !!!!!!!!!

  Cảm giác có sóng hàng nóng, penny, midcap rất gần...

  20/06/2018 lúc 15:18
 2. namoon đã tạo chủ đề mới.

  DXG - LDG !!!!!!!!!!!!! Tiếp tục là cặp song mã cho nửa cuối năm 2018 !!!!!!!!!

  Lâu lắm rồi Qua mới vào lại chợ trời F319, gặp lại những người anh em, Qua chỉ muốn nói ace mua DXG quanh giá 29 và LDG quanh 15 ngày 20/6/2018 để cuối năm đếm tiền nhé... Sắp tới cả 2 DN sẽ có những thay đổi về chiến lược rất lớn nhằm bứt phá cực...

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  20/06/2018 lúc 10:35