newbyby's Recent Activity

 1. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề Nhanh còn kịp!

  con này ko múc thì múc nào bác xấu nhỉ .

  26/02/2021 lúc 10:23
 2. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề FLC hơn cả về mệnh ...

  FLC ngoài bds còn cầm trên 50% hang hàng không bambo .về mệnh là chắc rồi

  25/02/2021 lúc 18:24
 3. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 24/2/2021

  quá đẹp QTP có game ree thoái mà bác CEN ĐẸP TÍCH LŨY 7.6 7.8.Cước vận tải biển tăng gấp 4 lần, Hoà Phát quyết định sản xuất container: Giải quyết đầu ra cho 1 triệu tấn HRC của nhà máy thép Dung Quất .PVP quỹ 4 lãi lớn do cước vân tại tăng đó...

  25/02/2021 lúc 18:17
 4. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 24/2/2021

  thêm hôm nay CRC KKC . Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 24/2/2021 Hôm nay cóCEN , QTP CEN xuất hiện tín hiện mua sau khi tạo nền ở 7.4 7.5 vol tăng giá tăng QTP game thoái vốn của REE . hôm nay thanh khoan gấp 10 lần mọi hôm vol tăng...

  25/02/2021 lúc 13:18
 5. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 24/2/2021

  sáng có CRC AE . DẦU KHÍ NGOÀI PVS PVD đã cao còn có PVP PGC POS giá vẫn rất thấp chưa tăng mấy so với giá dầu và pvd pvs @All múc PVP PGC POSthép mua KKC 10.7 10.8 MÚC DC .Mua và chờ @All

  25/02/2021 lúc 10:00
 6. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề Nhanh còn kịp!

  cơ hội múc vtd . chú ý crc ae nhé . lệnh big boy vào

  25/02/2021 lúc 09:35
 7. newbyby đã tạo chủ đề mới.

  Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 24/2/2021

  Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 24/2/2021 Hôm nay có CEN , QTP CEN xuất hiện tín hiện mua sau khi tạo nền ở 7.4 7.5 vol tăng giá tăng QTP game thoái vốn của REE . hôm nay thanh khoan gấp 10 lần mọi hôm vol tăng giá tăng đạt gần 2.5...

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  24/02/2021 lúc 23:00
 8. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề Đơ à...mai đi mới mạnh!

  qtp có game rồi vol tăng giá tăng múc đẹp @All

  24/02/2021 lúc 14:27
 9. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề Nhanh còn kịp!

  CEN QTP đẹp đó aeCƠ HỘI GIÁ ĐỎ VTD ae

  24/02/2021 lúc 10:38
 10. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề câu Cá ( version 2 )

  https://tinnhanhchungkhoan.vn/pvmachino-pvm-co-phieu-lai-nong-boi-thuong-vu-pvpower-thoai-51-6-von-post258363.html tiền đang vào bds có nhiều quỹ đất và đất vàng sao bỏ qua PVM nhỉ

  24/02/2021 lúc 09:47
 11. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 22/2/2021

  ĐƯỜNG LÊN 1200 ko còn xa Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 22/2/2021 TDT VTD QNS LDG BMC DQC . ngân hàng vẫn OCB MBB LPB

  24/02/2021 lúc 08:03
 12. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 22/2/2021

  MÚCCổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 22/2/2021 TDT VTD QNS LDG BMC DQC . ngân hàng vẫn OCB MBB LPB danh mục đẹp

  23/02/2021 lúc 10:19
 13. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 22/2/2021

  ngân hàng MBB OCB lpb ĐẸP ĐÓ các cp như tcb vpb 4x rồi acb trên 3x mbb vẫn 2x .mbb bảo có nhiều tin hot sắp tới lắm .OCB eps gần 6k giá 21 .ocb ko khác gì vib khi mới lên sàn

  22/02/2021 lúc 22:55
 14. newbyby đã loan bài viết của newbyby trong chủ đề Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 22/2/2021

  Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 22/2/2021 TDT VTD QNS LDG BMC DQC . ngân hàng vẫn OCB MBB LPB

  22/02/2021 lúc 12:40
 15. newbyby đã tạo chủ đề mới.

  Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 22/2/2021

  Cổ phiếu có tín hiệu tiền vào -chart đẹp ngày 22/2/2021 TDT VTD QNS LDG BMC DQC . ngân hàng vẫn OCB MBB LPB

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  22/02/2021 lúc 12:34