Điểm thưởng dành cho Ngayxuanamap

  1. 30
    Thưởng vào: 12/01/2022

    Bạn là người nổi tiếng

    Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.

  2. 20
    Thưởng vào: 25/11/2021

    Họ rất yêu mến bạn

    Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

  3. 10
    Thưởng vào: 05/11/2021

    Rất chăm chỉ

    Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

  4. 15
    Thưởng vào: 29/10/2021

    Họ yêu mến bạn

    Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

  5. 5
    Thưởng vào: 27/04/2021

    Bạn là người năng động

    30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

  6. 10
    Thưởng vào: 22/04/2021

    Họ thích bạn

    Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

  7. 2
    Thưởng vào: 13/04/2021

    Ai đó thích bạn

    Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

  8. 1
    Thưởng vào: 13/04/2021

    Đóng góp đầu tiên

    Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.