Recent Content by ngoalong_vn

 1. ngoalong_vn
  5x
  Đăng bởi: ngoalong_vn, 07/09/2017 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 2. ngoalong_vn
 3. ngoalong_vn
  Bài viết

  VHC C32 DHA NKG.

  NKG mục tiêu 4x
  Đăng bởi: ngoalong_vn, 26/05/2017 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 4. ngoalong_vn
 5. ngoalong_vn
 6. ngoalong_vn
 7. ngoalong_vn
 8. ngoalong_vn
 9. ngoalong_vn
  vnd 2x nhé
  Đăng bởi: ngoalong_vn, 24/05/2017 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 10. ngoalong_vn
  về 8.3
  Đăng bởi: ngoalong_vn, 24/05/2017 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 11. ngoalong_vn
 12. ngoalong_vn
 13. ngoalong_vn
 14. ngoalong_vn