Nhimien's Recent Activity

  1. Nhimien đã tạo chủ đề mới.

    Cổ tức SHB

    Anh em đang hóng cổ tức SHB có biết thông tin khi nào cổ tức về không nhỉ?! E răng mỗi hôm nó vặt 1 vài line thế này, đến khi cổ tức về tức nghẹn cổ quá! :((:((

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    06/05/2020