nvtunggli's Recent Activity

  1. nvtunggli đã tạo chủ đề mới.

    Cài đặt Amibroker cho màn hình 4K

    Trước đây mình dùng cái laptop cùi bắp màn hình HD cài Amibroker 6.00.2 bản 32bit Full crack thì nó hiện lên các cửa sổ nhập mã cổ phiếu và các Icon có kích thước bình thường. Vừa rồi đổi cái laptop màn hình 4K và cài lại Amibroker bản 6.00.2 như...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    19/03/2020