Điểm thưởng dành cho okeanmos

 1. 2
  Thưởng vào: 25/12/2015

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 2. 1
  Thưởng vào: 26/11/2014

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.