phamngockim2104's Recent Activity

  1. phamngockim2104 đã tạo chủ đề mới.

    "Đồ khốn nạn " biết kịch bản nhưng không làm được ... dựt, lag , đơ ...

    khốn nạn quá , giao dịch ức chế quá ^:)^^:)^^:)^^:)^ 8-x8-x8-x8-x8-xx-(x-(x-(x-(x-( ^:)^^:)^^:)^^:)^ Các công ty Chứng Khoán ^:)^^:)^^:)^^:)^ H O S E

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    14/04/2021 lúc 09:47