phonglee's Recent Activity

  1. phonglee đã tạo chủ đề mới.

    REE - đơn thuần cho con hàng mãi không chịu tăng

    chỉ đơn thuần là nhìn chart thôi [IMG]

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    24/09/2018 lúc 11:25