phonglee's Recent Activity

  1. phonglee đã loan bài viết của alibobona trong chủ đề CTG_Mở vị thế mua lướt T+

    Cái nó cân nhóm ngành, nhìn lệnh mới thấy kinh khủng Bank - dầu khí nó cân từng lệnh 1 :)) :)) Vậy nên giới học thuật họ nói chỉ có 5% thắng là chuẩn

    10/12/2018 lúc 14:27