Phuongdt's Recent Activity

  1. Phuongdt đã loan bài viết của LaoNongdan trong chủ đề 7k tỷ phiên qua đã ốm chưa

    ít nhất cũng hơn người bán tháo FL hôm qua nhé hàng có sẵn rồi....hơn nhau là không bán hôm qua

    28/07/2020