PNH2's Recent Activity

  1. PNH2 đã loan bài viết của SoiPS trong chủ đề Khối ngoại bán ròng 9 phiên liên tiếp trên 3 sàn, cớ là sao?

    Trên HoSE, sau 8 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã trở lại mua ròng 1,12 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 9,55 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại tập trung mua ròng ở một số cổ phiếu như VRE, SSI, PLX…hay chứng chỉ E1VFVN30. [IMG] Trên HNX, khối...

    17/05/2019 lúc 17:42