Queen-bee's Recent Activity

  1. Queen-bee đã tạo chủ đề mới.

    $$$ - 21/3 Phiên chiều bùng nổ - $$$

    Sau 2.5 phiên điều chỉnh thực sự quanh ngưỡng 1000... khả năng phiên chiều nay bùng nổ khá cao với sự trở lại của dòng Bank, tiêu điểm BID, CTG, VCB... Đồng thời nhóm dầu khí GAS, PVD tiếp tục duy trì sức mạnh khi giá dầu đang diễn biến tốt......

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    21/03/2019 lúc 11:02