Queen-bee's Recent Activity

  1. Queen-bee đã loan bài viết của Queen-bee trong chủ đề $$$ - PVS nhé - $$$

    Thực ra việc đầu tư tìm kiếm lợi nhuận không khó... đôi khi chúng ta không làm gì lại có hiệu quả cao hơn những người cứ cho rằng phải nhảy nhót, mua bán lướt sóng thật nhiều mới là tài giỏi... Lấy 1 ví dụ điển hình, khi chúng ta quyết định mua PVS...

    17/09/2018 lúc 16:17