Queen-bee's Recent Activity

 1. Queen-bee đã tạo chủ đề mới.

  $$$ - FMC & ANV: Cơ hội cho dòng tiền vào sau - $$$

  FMC và ANV là 2 cổ phiếu cơ bản chậm sóng nhưng có khả năng đi đường dài sau khi dòng tiền từ nhóm đầu cơ như Bank, CK, BĐS chốt lãi chảy vào... Dòng tiền có cơ hội được hút vào nhóm cổ phiếu có những đặc tính sau: + Chưa tăng nhiều kể từ điểm...

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  19/07/2018 lúc 08:07
 2. Queen-bee đã tạo chủ đề mới.

  $$$ - Chôn dấu tình buồn - $$$

  Kìa mùa thu sang còn đây Mà anh đã ra đi lãng quên tình em Tình buồn vương những cánh lá Còn xơ xác nơi đây trơ thân héo gầy Đánh giá tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đối với thương mại của Việt Nam, Viện nghiên cứu kinh tế và chính...

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  17/07/2018 lúc 08:15