quocbao9321's Recent Activity

  1. quocbao9321 đã loan bài viết của Patagonia trong chủ đề Cổ phiếu thường- Lợi nhuận phi thường

    Nói thật là mấy con năm nào cũng ESOP, ESOP vô tội vạ kiểu như MWG, SSI, BVH, TNG, VPB, TCB, AAA tôi không bao giờ động vào dù nó có tăng giảm đến đâu. Điều quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp là đạo đức ban lãnh đạo, khi đạo đức đã không có...

    18/11/2019