Recent Content by Rongdendkh

 1. Rongdendkh
  Bài viết

  PVS - PVD múc

  Công nhận bác phán linh quá hehe :drm3:drm3:drm3
  Đăng bởi: Rongdendkh, 16/03/2018 lúc 14:17 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 2. Rongdendkh
  Bài viết

  PVS - PVD múc

  Mỗi ngày một niềm vui nho nhỏ ~o)~o)~o)
  Đăng bởi: Rongdendkh, 16/03/2018 lúc 13:25 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 3. Rongdendkh
  Bài viết

  PVS - PVD múc

  Chào buổi sáng ae ~o)~o)~o)
  Đăng bởi: Rongdendkh, 16/03/2018 lúc 09:12 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 4. Rongdendkh
  Bài viết

  PVS - PVD múc

  Hôm nay cứ lại vui tiếp đã :drm1:drm1:drm1
  Đăng bởi: Rongdendkh, 15/03/2018 lúc 14:45 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 5. Rongdendkh
  Bài viết

  PVS - PVD múc

  Hôm nay PVS đóng trên 23 là đẹp ~o)~o)~o)
  Đăng bởi: Rongdendkh, 15/03/2018 lúc 14:02 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 6. Rongdendkh
  Bài viết

  PVS - PVD múc

  ~o)~o)~o)P bung lụa nào :D:D:D
  Đăng bởi: Rongdendkh, 15/03/2018 lúc 09:05 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 7. Rongdendkh
 8. Rongdendkh
  Bài viết

  PVS - PVD múc

  :drm:drm:drm:drm:drm1:drm1:drm1 Bia nào các bác ơi
  Đăng bởi: Rongdendkh, 14/03/2018 lúc 13:37 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 9. Rongdendkh
  Bài viết

  PVS - PVD múc

  PVD xanh mới sợ chứ :)):)):))
  Đăng bởi: Rongdendkh, 14/03/2018 lúc 13:33 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 10. Rongdendkh
 11. Rongdendkh
 12. Rongdendkh
 13. Rongdendkh
 14. Rongdendkh
 15. Rongdendkh