RuaGo's Recent Activity

  1. RuaGo đã tạo chủ đề mới.

    Vì sao art không thể tăng?

    - Lợi nhuận các quý đều tăng; - Là công ty trong hệ sinh thái của Q còi; - Giao dịch của flc, ros và các mã liên quan rất khủng sẽ cho art ăn phế lòi mòm; Và còn rất nhiều nguyên nhân khác... Nhưng vì sao ART nó không tăng? Chỉ có một lý do: đó là...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    05/11/2019