sao_lai_the's Recent Activity

  1. sao_lai_the đã loan bài viết của sao_lai_the trong chủ đề Sắp rồi đấy...

    Vụ KDC dùng cp quỹ để chia cho cổ đông là 1 phép thứ về sức mạnh và độ đồng lòng đối với cổ đông KDC. Ngày giao dịch khq (30/11) là ngày có biên độ +/-20%. Nên nếu cổ đông KDC ko ai bán giá rẻ thì lợi nhuận có thể tới hơn 30% (chỉ khớp giá trần)....

    26/11/2021