stockvn_2017's Recent Activity

 1. stockvn_2017 đã loan bài viết của stockvn_2017 trong chủ đề Short phái sinh, chốt hợp đồng 22/6/2018, cái kết đắng cho những kẻ tham lam

  Sáng đã thông báo rồi đấy, chiều khối thằng bướng chết trôi xác vì short.

  22/06/2018 lúc 15:06
 2. stockvn_2017 đã loan bài viết của stockvn_2017 trong chủ đề Short phái sinh, chốt hợp đồng 22/6/2018, cái kết đắng cho những kẻ tham lam

  Yếu hay mạnh đều có lý do cả. Nhưng chắc chắn hiện tại không do Nga Mỹ hay Trung. Có sự đồng điệu trong việc đánh lên và đánh xuống. Mua hay ko mua

  22/06/2018 lúc 14:58
 3. stockvn_2017 đã loan bài viết của stockvn_2017 trong chủ đề Short phái sinh, chốt hợp đồng 22/6/2018, cái kết đắng cho những kẻ tham lam

  Nói chung có ăn khi dao động lớn hơn trạng thái thăng bằng. Nhưng tỉ lệ ăn là 1*7 thì cháy cũng tương tự.

  22/06/2018 lúc 14:58
 4. stockvn_2017 đã tạo chủ đề mới.

  Short phái sinh, chốt hợp đồng 22/6/2018, cái kết đắng cho những kẻ tham lam

  Tôi để đây và không nói gì. Quen mui lấy mùi ăn mãi => chuột luôn sa chĩnh gạo, chim nhặt thóc hay dính bẫy. Sẽ khối kẻ bán nhà, cháy tài khoản vì short hôm nay.

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  22/06/2018 lúc 09:38