strung21's Recent Activity

  1. strung21 đã tạo chủ đề mới.

    Tại sao Bill Hwang không bán cổ phiếu từ từ ?

    Thắc mắc Tại sao Bill Hwang không bán cổ phiếu từ từ ? 1 người tài năng từ 20 tỷ usd về 0. Mọi người có ai rành chứng khoán mỹ chỉ em với ?

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    01/07/2022 lúc 16:31