SuperPenny's Recent Activity

  1. SuperPenny đã tạo chủ đề mới.

    Tiếp tục đi ngược với đám đông lần n+1 : 3 ngày cuối tuần không 1 topic chim lợn

    Lạ quá. Chả lẽ lại full cổ hết nữa rồi . :)

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    19/05/2019 lúc 07:56