SuperPenny's Recent Activity

 1. SuperPenny đã tạo chủ đề mới.

  FIT- Giải trình biến động LNST Q2.2019 so với cùng kỳ !

  Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (HOSE) FIT: Giải trình biến động LNST quý 2.2019 so với cùng kỳ năm trước Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T giải trình biến động LNST quý 2.2019 so với cùng kỳ năm trước như sau: Các tập tin đính kèm 20190731_20190731...

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  16/08/2019 lúc 09:15
 2. SuperPenny đã tạo chủ đề mới.

  TDH : Ngày trở lại

  Phát triển Nhà Thủ Đức đạt hơn 2.454 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 71,2% doanh thu và 45,6% lợi nhuận đặt ra. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính quý II của Nhà Thủ Đức, doanh thu trong 6 tháng đầu năm chủ...

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  13/08/2019 lúc 22:53