Tangvui9440's Recent Activity

  1. Tangvui9440 đã loan bài viết của 4season trong chủ đề Tản mạn về CPI và TTCK (30)

    Xét tính thời điểm của cổ phiếu....., đừng xét vni đoạn này nữa làm gì.....................Đọc chữ kí phần 2!

    13/05/2022