TeuEm's Recent Activity

  1. TeuEm đã loan bài viết của Schlum trong chủ đề Kinh hoàng .... tẩy chay REE và GEX !

    Dân hà nội được uống nước phân lợn bao nhiêu năm nay là có thật ! https://www.facebook.com/nvNguyenQuangVinh/posts/1353927694768931 Phải nói là kinh hoàng ! Thất đức quá !

    18/10/2019 lúc 16:11