thachngo's Recent Activity

  1. thachngo đã loan bài viết của VGSPVXHLA trong chủ đề Bank sẽ trở lại mạnh mẽ, kéo thị trường lên lại 1000

    Trước mắt BID sẽ vượt đỉnh, CTG tiến về đỉnh,, tiếp theo TCB, MBB, VPB sẽ về đỉnhhơi lăn tăn lúc này một chút đó là các bạn penny sẽ thế nào khi mà thỉnh thoảng lại kéo FLC và các đàn em lên 1 phiên roài lại lăn đùng... Riêng về DLG con hàng kinh...

    09/01/2020