Thanh92's Recent Activity

  1. Thanh92 đã loan bài viết của minhnguyenhoang trong chủ đề Bóoi ... Đeee ... Từ mai lại cửng ... mới đau ... !

    Từ mai lại cửng mới đau Mặc cho chim lợn bẩu nhau ... sẽ tèo Ai người cuống quýt nghe theo Nhanh tay bán đáy ... số nghèo tại ai ? Từ mai mở bước tương lai Xa trông tít tắp đường dài ngựa đua Bây chừ giá rẻ sợ thua Mai đây tranh múc ... có đùa hay...

    11/07/2018