theOptimist's Recent Activity

  1. theOptimist đã loan bài viết của Buoi_5.Roi trong chủ đề NBB - Tiềm Năng Quỹ Đất Lớn

    NBB có nền tảng FA rất tốt, cơ cấu cổ đông đậm đặc, chỉ tiếc 1 điều bị CII chi phối trong thời gian dài nên gần như kg có sóng sánh như các cp khác trong nhóm BĐS. Đợt này cu bình thoái thêm 9 triệu và giảm tỷ lệ về 51% ( đủ tỷ lệ chi phối ) nên hy...

    22/01/2022 lúc 00:55