thienbinh2006's Recent Activity

  1. thienbinh2006 đã loan bài viết của P_BBS trong chủ đề Dự án BOT thua lỗ: Ngân hàng sốt ruột như... 'ngồi trên đống lửa'

    Cụ định Chym Bank hay Nhà báo định Chym HU.T... Đọc bài này có 1 vấn đề nhà báo không hiểu rõ bản chất BT và BOT...BOT hiện nay không còn DN nào muốn làm bởi luật PPP chặt chẽ rồi, bởi toàn xương, thịt chẳng còn. Ngay cả BT bây giờ cũng chuyển màu...

    12/04/2021 lúc 05:00