tien_tran1181's Recent Activity

  1. tien_tran1181 đã loan bài viết của thuykieu81 trong chủ đề Bamboo Airways: chính thức được tăng quy mô lên 30 tàu bay

    Diễn viên TVQ ngày càng diễn tệ, quá ít khách, quá ít fan Bộ phim GAB là minh chứng, tôi lấy ví dụ bộ phim HAI năm 2017, khi ấy tôi bắt đầu quan sát HAI lúc nó đang giá 13.x, đại loại là: - Bất ngờ đánh lên mạnh mẽ khi cung bên ngoài có vẻ cạn, có...

    21/08/2019 lúc 14:25