tien_tran1181's Recent Activity

  1. tien_tran1181 đã loan bài viết của Vothuong623 trong chủ đề FLC- ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH LẦN CUỐI

    Dưới đây là một câu chuyện của tôi. Tôi không có ám chỉ và khẳng định có ai đó sẽ làm như câu chuyện tôi sẽ kể dưới đây... Các bạn chớ suy diễn lung tung. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi còn làm cố vấn cấp đặc biệt cho tập đoàn nổi tiếng...

    16/11/2019 lúc 08:56