tinchuan's Recent Activity

 1. tinchuan đã tạo chủ đề mới.

  Động thái mới của chính phủ về TTCK

  Thứ nhất, Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện và rà soát vướng mắc, bất cập quy định pháp luật chứng khoán, các Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019. Đồng thời rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành trong lĩnh vực...

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  16/05/2022 lúc 16:23
 2. tinchuan đã tạo chủ đề mới.

  Gói phục hồi kinh tế phải giải ngân nhanh.

  Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, ngành, địa phương. Đây là một trong số nhóm nội dung triển khai Nghị quyết 43 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình...

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  11/05/2022