tranminhdung1997's Recent Activity

  1. tranminhdung1997 đã tạo chủ đề mới.

    GMD - Hàng khó định giá

    Đối với một doanh nghiệp Logistics – cảng biển, lợi thế cạnh tranh sẽ được thể hiện qua 3 điểm: Vị trí khai thác cảng trọng yếu (có cảng nước sâu) Có cụm cảng hoặc hệ thống Logistics đồng bộ hỗ trợ Có cổ đông chiến lược là các hãng vận tải lớn Sau...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    17/02/2020