Điểm thưởng dành cho TrinhCT

 1. 10
  Thưởng vào: 27/04/2018

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 2. 5
  Thưởng vào: 01/03/2018

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 3. 2
  Thưởng vào: 23/01/2018

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 4. 1
  Thưởng vào: 04/12/2017

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.