Trituan87's Recent Activity

  1. Trituan87 đã loan bài viết của VnDandy trong chủ đề SSI, HCM, VND - Điều gì sắp xảy ra với nhóm chứng khoán?

    VNI đang được dự báo là sẽ tiếp tục đạt mốc 900, vậy thì các nhóm CK cũng sẽ tăng theo

    20/05/2020