trunglph's Recent Activity

 1. trunglph đã tạo chủ đề mới.

  FTS con hàng cùi duy nhất chưa tăng

  Con hàng duy nhất trong bọn chứng khoán chưa chạy chờ MG ngày 1/7 tới đây:D:D anh em xem nó có chạy được khi có MG như các con chứng khoán khác không:-w @bullist xem sắp cho MG có tiền vào không ông

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  16/06/2017
 2. trunglph đã loan bài viết của trunglph trong chủ đề FTS cổ phiếu chứng khoán Buffett rất thích.

  Sáp đến ngày 1/7 được cho MG con này có sơ múi đấy còn hàng không :DChủ top chắc đi vắng rồi ko có ai đoạn này:Dsao ngày quan trọng này không có mặt nhỉ 1/7 này nó được cho MG như mấy con CK kia rồi tiền nó vào nằm dần trước là vừa nay brack đúng...

  16/06/2017