trunglph's Recent Activity

  1. trunglph đã loan bài viết của trunglph trong chủ đề Nhật kí nhận định thị trường hàng tuần. Tối chủ nhật

    VNI sẽ có nến tháng 7 xanh đầu tiên sau nhiều nến đỏ từ tháng 1 . Phục hồi sẽ kéo dài cả tháng và điểm số kéo do bank trụ VRE kì vọng có tuần xanh lại đầu tiên của mô thình 2 đáy vượt 30.9 còn VJC vẫn tiếp tục giữ chờ vượt MA20 tại 134 để lên đỉnh...

    03/07/2022 lúc 22:58