Điểm thưởng dành cho Tufedex

 1. 10
  Thưởng vào: 12/02/2022

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 2. 2
  Thưởng vào: 22/10/2020

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 3. 5
  Thưởng vào: 22/10/2020

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 4. 1
  Thưởng vào: 22/10/2020

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.