tula2020's Recent Activity

  1. tula2020 đã tạo chủ đề mới.

    STB ngân hàng duy nhất chưa chia giấy, chờ cơn bão sắp tới!

    Lợi nhận tăng, trích lập dự phòng ổn, kế hoạch 5 năm đã hoàn thành, sử lý nợ xấu đã quá an toàn, còn chờ gì nữa mà không giông bão nổi lên.

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    11/08/2022 lúc 08:44