Điểm thưởng dành cho xstock

  1. 20
    Thưởng vào: 18/05/2017

    Nhiệt huyết

    1000 bài viết? Ấn tượng quá!

  2. 30
    Thưởng vào: 12/05/2017

    Bạn là người nổi tiếng

    Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.

  3. 20
    Thưởng vào: 22/06/2014

    Họ rất yêu mến bạn

    Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

  4. 15
    Thưởng vào: 27/05/2014

    Họ yêu mến bạn

    Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

  5. 10
    Thưởng vào: 08/01/2014

    Rất chăm chỉ

    Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

  6. 10
    Thưởng vào: 30/12/2013

    Họ thích bạn

    Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

  7. 5
    Thưởng vào: 28/11/2013

    Bạn là người năng động

    30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

  8. 2
    Thưởng vào: 26/11/2013

    Ai đó thích bạn

    Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

  9. 1
    Thưởng vào: 12/11/2013

    Đóng góp đầu tiên

    Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.