Xuandoa's Recent Activity

  1. Xuandoa đã loan bài viết của camthaysoc trong chủ đề Cổ phiếu mới

    Chúc cổ của chú lên mạnh nhoé , 2 có 2 bé trùng máu thì phải =))

    16/10/2017 lúc 00:42
  2. Xuandoa đã loan bài viết của camthaysoc trong chủ đề Cổ phiếu mới

    Nói về tâm thì xuandoa còn phấn đấu 10 năm nũa mới bằng anh, còn nói về tầm thì khỏi bàn. =))

    12/10/2017