Xuandoa's Recent Activity

  1. Xuandoa đã tạo chủ đề mới.

    Tuyên bố chiều nay đánh gas lên

    anh em ai sọc thì chất lệnh nhanh để đội của tôi hốt một thể nhé, lệnh lèo tèo mua mỏi tay quá Minh chủ gas mà các chú bán như bán giấy lộn thế làm ae tự ái quá rồi:)):)):))

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    20/01/2017 lúc 10:53