Zoru's Recent Activity

  1. Zoru đã loan bài viết của Ankaty trong chủ đề ILB siêu cổ phiếu khu công nghiệp

    [IMG] Quí 3/2020 ILB tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Dự quí 4 và thời gian tới ILB thoả sức tăng.

    01/12/2020 lúc 12:52
  2. Zoru đã loan bài viết của Nang_Thuy_Tinh_2010 trong chủ đề ILB siêu cổ phiếu khu công nghiệp

    SFI là cổ đông lớn vsc vsc thì ngon rồi nhưng dư địa tăng giá của ILB sẽ hơn VSC nhiều ILB phải 45-50mấy nghìn lẻ ILB chuẩn bị lại bị diệt hết bây giờ ILB lên ce nào thẳng tiến u50ILB là 1 NTC thứ 2 ae cẩn trọng ko đánh rơi mất vàng

    01/12/2020 lúc 11:15