Chọn lọc cổ phiếu tốt từ kết quả kinh doanh 2019 cho nhà đầu tư giá trị

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Rockii247, 09/12/2019.

946 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 04:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10322 lượt đọc và 51 bài trả lời
 1. Rockii247

  Rockii247 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  26/01/2010
  Đã được thích:
  2.718
  AAA hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 409 tỷ đồng EPS đạt 2390 đồng
  ACV hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 5898 tỷ đồng EPS đạt 2471 đồng
  APC 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 41 tỷ đồng EPS đạt 3496 đồng
  BCC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 101 tỷ đồng EPS đạt 919 đồng
  BID hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của ngân hàng đạt 5496 tỷ đồng EPS đạt 1270 đồng
  BMP hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 328 tỷ đồng EPS đạt 4009 đồng
  BTP 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 55,6 tỷ đồng EPS đạt 920 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  BVH hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1005 tỷ đồng EPS đạt 1432 đồng
  BWE hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 314 tỷ đồng EPS đạt 1675 đồng
  C32 hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 48 tỷ đồng EPS đạt 3210 đồng
  CCL hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 29,7 tỷ đồng EPS đạt 558 đồng
  CII hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 453,7 tỷ đồng EPS đạt 1740 đồng
  CSV hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 178 tỷ đồng EPS đạt 4028 đồng
  CTI hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 56 tỷ đồng EPS đạt 892 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  CTR hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 124,5 tỷ đồng EPS đạt 2051 đồng
  CVT 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 108,5 tỷ đồng EPS đạt 2959 đồng
  D2D 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 238 tỷ đồng
  DBC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 47 tỷ đồng EPS đạt 536 đồng
  DCM hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 307,8 tỷ đồng EPS đạt 488 đồng
  DGW hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 112,7 tỷ đồng EPS đạt 2698 đồng
  DHC 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 76 tỷ đồng EPS đạt 1670 đồng
  DHG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 429.6 tỷ đồng EPS đạt 3153 đồng
  DIG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 93 tỷ đồng
  DLG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 94.6 tỷ đồng EPS đạt 316 đồng
  DPG hợp nhất quý 3 lỗ ròng 8,7 tỷ đồng, 9 tháng hợp nhất lãi ròng 11,6 tỷ đồng EPS đạt 186 đồng
  DPM hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 143,7 tỷ đồng EPS đạt 358 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  DRC 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 170tỷ đồng EPS đạt 1429 đồng
  DXG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt gần 907 tỷ đồng
  EVE hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 36,5 tỷ đồng EPS đạt 959 đồng
  FCN hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 144 tỷ đồng EPS đạt 1527 đồng
  FIT hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 20 tỷ đồng EPS đạt 80 đồng
  FMC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 168 tỷ đồng EPS đạt 3484 đồng
  FPT hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 2378 tỷ đồng EPS đạt 3513 đồng
  GAS hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 8933 tỷ đồng EPS đạt 4591 đồng
  GIL hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 90,6 tỷ đồng EPS đạt 3917 đồng
  GTN hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 7 tỷ đồng EPS đạt 28 đồng
  GVR hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1854 tỷ đồng EPS đạt 464 đồng
  HAI hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 20 tỷ đồng EPS đạt 120 đồng
  HNG hợp nhất 9 tháng năm 2019 lỗ ròng 1725 tỷ đồng EPS đạt âm 1855 đồng
  HBC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 234 tỷ đồng EPS đạt 980 đồng
  HCM 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 305 tỷ đồng EPS đạt 1294 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  HDC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 62 tỷ đồng EPS đạt 1214 đồng
  HDG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 645 tỷ đồng EPS đạt 5273 đồng (tăng mạnh)
  HHS hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 104,6 tỷ đồng EPS đạt 419 đồng
  HLD lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 56,7 tỷ đồng EPS đạt 2836 đồng
  HPG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 5590,7 tỷ đồng EPS đạt 2026 đồng
  HTI 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 52,5 tỷ đồng EPS đạt 2106 đồng
  HUT hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 25,5 tỷ đồng
  HVG năm tài chính 2018-2019 lỗ ròng 476 tỷ đồng
  HVN hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 2290 tỷ đồng EPS đạt 1615 đồng
  IDI hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 278,7 tỷ đồng EPS đạt 1408 đồng
  IDJ hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 5,2 tỷ đồng EPS đạt 158 đồng
  IJC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 250 tỷ đồng EPS đạt 1747 đồng
  ITC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 16,8 tỷ đồng EPS đạt 245 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  KBC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 500 tỷ đồng EPS đạt 1065 đồng
  KDC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 70,6 tỷ đồng EPS đạt 343 đồng
  KDH hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 510 tỷ đồng EPS đạt 950 đồng
  KSB hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 189 tỷ đồng EPS đạt 2980 đồng
  LCG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 152 tỷ đồng EPS đạt 1552 đồng
  LDG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 348 tỷ đồng EPS đạt 1532 đồng
  LGL hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 48,4 tỷ đồng EPS đạt 968 đồng
  LHG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 97,6 tỷ đồng EPS đạt 1952 đồng
  LTG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 288 tỷ đồng EPS đạt 3039 đồng
  MPC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 387 tỷ đồng EPS đạt 2338 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  MWG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 2974 tỷ đồng EPS đạt 6715 đồng
  NDN hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 57,5 tỷ đồng EPS đạt 1202 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  NLG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 412 tỷ đồng EPS đạt 1710 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  NT2 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 248 tỷ đồng
  NTC 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 176 tỷ đồng EPS đạt 10997 đồng
  NTP hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 301 tỷ đồng EPS đạt 3374 đồng
  NVL hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1107 tỷ đồng EPS đạt 1148 đồng
  PC1 hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 302 tỷ đồng EPS đạt 1897 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  PDR hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 402 tỷ đồng EPS đạt 1162 đồng
  PET hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 89,8 tỷ đồng EPS đạt 991 đồng
  PHR hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 610 tỷ đồng EPS đạt 4505 đồng
  PLX hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 3277 tỷ đồng EPS đạt 2463 đồng
  PNJ hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 806 tỷ đồng EPS đạt 3619 đồng
  POW hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 2223 tỷ đồng EPS đạt 949 đồng
  PPC 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 776 tỷ đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  PTB hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 301,6 tỷ đồng EPS đạt 6308 đồng
  PVB lũy kế 9 tháng lỗ 39 tỷ đồng EPS đạt âm 1811 đồng
  PVC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 18 tỷ đồng EPS đạt 322 đồng
  PVD hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 49 tỷ đồng EPS đạt 77 đồng
  PVS hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 649 tỷ đồng EPS đạt 1296 đồng
  PXL 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 10,6 tỷ đồng EPS đạt 129 đồng
  PXS lũy kế 9 tháng lỗ 70,8 tỷ đồng EPS đạt âm 1180 đồng
  REE hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1189 tỷ đồng EPS đạt 3837 đồng
  SAM hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 24 tỷ đồng EPS đạt 97 đồng
  SCR hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 304 tỷ đồng EPS đạt 898 đồng (tăng mạnh)
  SIP hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 383 tỷ đồng EPS đạt 5545 đồng
  SMC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 103,6 tỷ đồng EPS đạt 1884 đồng
  SSI hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 688 tỷ đồng EPS đạt 1257 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  STK hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 161 tỷ đồng EPS đạt 2279 đồng
  SZC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 115 tỷ đồng EPS đạt 1148 đồng
  SZL 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 74 tỷ đồng EPS đạt 3252 đồng
  TCL 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 71 tỷ đồng EPS đạt 2753 đồng
  TCM hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 153 tỷ đồng EPS đạt 2246 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  TDC tổng hợp 9 tháng năm 2019 LNST đạt 20,8 tỷ đồng
  TDH hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 65,5 tỷ đồng EPS đạt 698 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  TIG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 54 tỷ đồng EPS đạt 425 đồng
  TNA hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 123,5 tỷ đồng EPS đạt 2958 đồng
  TNG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 174 tỷ đồng EPS đạt 2802 đồng
  TNG hợp nhất 10 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 196 tỷ đồng EPS đạt 3157 đồng
  TRC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 41 tỷ đồng EPS đạt 1413 đồng
  VCB hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của ngân hàng đạt 14116 tỷ đồng EPS đạt 3817 đồng
  VCG hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 469 tỷ đồng EPS đạt 1062 đồng
  VEA hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 5126 tỷ đồng EPS đạt 3858 đồng
  VGC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 522 tỷ đồng
  VGI hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 780,7 tỷ đồng EPS đạt 244 đồng
  VHC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 981 tỷ đồng EPS đạt 10455 đồng
  VHM hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 15323 tỷ đồng EPS đạt 4575 đồng
  VIC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 2898 tỷ đồng EPS đạt 960 đồng
  VJC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 3681 tỷ đồng EPS đạt 6829 đồng
  VNM hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 8379 tỷ đồng EPS đạt 4338 đồng
  VRC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 23 tỷ đồng EPS đạt 461 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  VRE hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1968 tỷ đồng EPS đạt 1464 đồng
  VRG 9 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 8,7 tỷ đồng EPS đạt 337 đồng
  VSC hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 148,6 tỷ đồng EPS đạt 2438 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  VSH hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 107,7 tỷ đồng EPS đạt 522 đồng (giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  VTO hợp nhất 9 tháng năm 2019 LNST của công ty đạt 68 tỷ đồng EPS đạt 758 đồng
  --- Gộp bài viết, 09/12/2019, Bài cũ: 09/12/2019 ---
  chọn vàng, giá xuống thêm chút nữa đầu tư cũng ok
  crysis, TeuEm, senseivn7 người khác thích bài này.
  phattai668 đã loan bài này
 2. vantien78

  vantien78 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  04/04/2017
  Đã được thích:
  1.763
  bác làm cái list có roe, pe, p/b nữa thì ngon
  Rockii247 thích bài này.
 3. Bach Thu

  Bach Thu Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  07/03/2014
  Đã được thích:
  2.341
  VE9 chất bác
  Rockii247 thích bài này.
  Bach Thu đã loan bài này
 4. MrVu2809

  MrVu2809 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  15/02/2016
  Đã được thích:
  2.782
  tôi chả hiểu ngon trên tiêu chí gì ? tỉ dụ như con tcm thì ngon cái giề hả cụ ?
 5. Bach Thu

  Bach Thu Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  07/03/2014
  Đã được thích:
  2.341
  VE9 bác nhé
  Rockii247 thích bài này.
  Bach Thu đã loan bài này
 6. vantien78

  vantien78 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  04/04/2017
  Đã được thích:
  1.763
  còn lại gì và được j :D
  --- Gộp bài viết, 09/12/2019, Bài cũ: 09/12/2019 ---
  í tớ là list làm như trên là ngon
  chứ khẩu vị mỗi ngwòi mỗi khác sao biết được bác
  MrVu2809 thích bài này.
 7. MrVu2809

  MrVu2809 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  15/02/2016
  Đã được thích:
  2.782
  kể ra thêm 7 thông số như CANSLIM thì ổn =))
 8. Rockii247

  Rockii247 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  26/01/2010
  Đã được thích:
  2.718
  toàn hàng ngon
 9. BMKTB

  BMKTB Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  12/03/2010
  Đã được thích:
  484
  Cả nhà chú ý và chuẩn bị xièn mua CEO ceo CEO
  VIktorZenzRockii247 thích bài này.
 10. Rockii247

  Rockii247 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  26/01/2010
  Đã được thích:
  2.718
  chon em HH nào đây

  [​IMG]

Chia sẻ trang này