Danh sách những cổ phiếu có cơ bản tốt, đón sóng báo cáo quý 3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Rockii247, 09/10/2019.

9407 người đang online, trong đó có 1727 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11055 lượt đọc và 43 bài trả lời
 1. Rockii247

  Rockii247 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  26/01/2010
  Đã được thích:
  2.216
  AAA hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 345,7 tỷ đồng EPS đạt 2019 đồng (SX)
  ACV hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 3695 tỷ đồng EPS đạt 1538 đồng (SX)
  APC 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 22,8 tỷ đồng EPS đạt 1935 đồng (SX)
  ASM hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 307 tỷ đồng EPS đạt 1253 đồng (SX)
  BCM hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1183 tỷ đồng EPS đạt 1083 đồng (SX)

  BID hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của ngân hàng đạt 3682 tỷ đồng EPS đạt 851 đồng (SX)
  BMP hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 208 tỷ đồng EPS đạt 2543 đồng (SX)
  BTP 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 50,7 tỷ đồng EPS đạt 838 đồng (SX)
  BVH hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 645 tỷ đồng EPS đạt 920 đồng (SX)
  BWE hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 208 tỷ đồng EPS đạt 1110 đồng (SX)
  C69 lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 2,5 tỷ đồng EPS đạt 250 đồng (SX)
  CCL hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 17,7 tỷ đồng EPS đạt 328 đồng (SX)
  CEE 6 tháng đầu năm 2019 Lỗ ròng gần 12,6 tỷ đồng EPS đạt Âm 319 đồng
  CII hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 43,5 tỷ đồng EPS đạt 167 đồng (SX)
  CSV hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 113,5 tỷ đồng EPS đạt 2568 đồng (SX)
  CTD hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 312,6 tỷ đồng EPS đạt 3900 đồng ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  CTI hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 39 tỷ đồng EPS đạt 622 đồng (SX)
  CTR hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 76,8 tỷ đồng EPS đạt 1482 đồng (SX)
  CTS 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 62 tỷ đồng EPS đạt 582 đồng (SX)
  CVT 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 56 tỷ đồng EPS đạt 1454 đồng (SX)
  D2D 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 83 tỷ đồng EPS đạt 3498 đồng (SX)

  DBC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 27,6 tỷ đồng EPS đạt 322 đồng (SX)
  DCM hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 298 tỷ đồng EPS đạt 499 đồng (SX)
  DGW hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 58,5 tỷ đồng EPS đạt 1418 đồng (SX)
  DHA 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 34,6 tỷ đồng EPS đạt 2144 đồng (SX)
  DHC 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 46 tỷ đồng EPS đạt 1044 đồng (SX- giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)

  DHG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 312 tỷ đồng EPS đạt 2291 đồng (SX)
  DIG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 40 tỷ đồng EPS đạt 140 đồng (SX)
  DPG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 20,3 tỷ đồng EPS đạt 436 đồng (SX- giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  DPR hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 87 tỷ đồng EPS đạt 2163 đồng (SX)
  DRC 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 88 tỷ đồng EPS đạt 741 đồng (SX)
  DRH hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 22 tỷ đồng EPS đạt 307 đồng (SX)
  DXG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 556 tỷ đồng ( Đã phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức và bán thêm giá 10k)
  EVE hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 10,4 tỷ đồng EPS đạt 274 đồng
  FCN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 109 tỷ đồng EPS đạt 1058 đồng (SX)
  FCN ước 9 tháng lợi nhuận sau thuế ước gần 151 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước
  FIT hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 10,6 tỷ đồng EPS đạt 42 đồng
  FMC 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 91 tỷ đồng EPS đạt 1847 đồng (SX)
  FPT hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1418 tỷ đồng EPS đạt 2097 đồng (SX)
  FPT ước 8 tháng năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 2004 tỷ đồng EPS đạt 2961 đồng (SX)
  GAS hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 6049 tỷ đồng EPS đạt 3120 đồng (SX)

  Gas ước lãi 8.760 tỷ đồng trong 9 tháng, giảm 4% so với cùng kỳ
  GEG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 136,6 tỷ đồng EPS đạt 662 đồng (SX)
  GEX hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 314 tỷ đồng EPS đạt 670 đồng (SX)
  GIL hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 63 tỷ đồng EPS đạt 2620 đồng (SX)
  GMD hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 288 tỷ đồng EPS đạt 894 đồng (SX, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  GTN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 5,8 tỷ đồng EPS đạt 18 đồng (SX)
  GVR hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 874 tỷ đồng EPS đạt 218 đồng (SX)
  HAG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 Lỗ ròng hơn 516 tỷ đồng (SX)
  HAX hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 29,8 tỷ đồng EPS đạt 851 đồng (SX)
  HBC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 179,7 tỷ đồng EPS đạt 751 đồng (SX)
  HCM 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 192,6 tỷ đồng EPS đạt 817 đồng (SX)
  HDC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 38 tỷ đồng EPS đạt 744 đồng (đã phát hành thêm cp để trả cổ tức 100:15)
  HDG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 398 tỷ đồng EPS đạt 3254 đồng (SX)
  HHS hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 81 tỷ đồng EPS đạt 323 đồng (SX)
  HNG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 Lỗ ròng hơn 729 tỷ đồng
  HPG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 3836 tỷ đồng EPS đạt 1390 đồng ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  HT1 hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 314 tỷ đồng EPS đạt 823 đồng (SX)
  HTI 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 35 tỷ đồng EPS đạt 1404 đồng (SX)
  HUT hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 Lỗ ròng hơn 7,7 tỷ đồng
  HVN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của tổng công ty đạt 1276 tỷ đồng EPS đạt 900 đồng (SX)
  IDC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 128 tỷ đồng EPS đạt 428 đồng (SX)
  IDI hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 220 tỷ đồng EPS đạt 1114 đồng (SX)
  IDJ hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1,2 tỷ đồng EPS đạt 36 đồng
  IJC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 185,7 tỷ đồng EPS đạt 1295 đồng (SX)
  KBC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 390 tỷ đồng EPS đạt 831 đồng (SX)
  KDH hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 214,7 tỷ đồng EPS đạt 400 đồng (SX)
  KSB hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 152,8 tỷ đồng EPS đạt 2375 đồng (SX)
  LCG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 96,5 tỷ đồng EPS đạt 868 đồng (SX)
  LDG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 197.7 tỷ đồng EPS đạt 930 đồng (SX)
  LGL hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 63,2 tỷ đồng EPS đạt 1265 đồng (SX)
  LHG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 79 tỷ đồng EPS đạt 1580 đồng (SX)
  LTG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 252 tỷ đồng EPS đạt 2658 đồng

  MBG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST đạt 2,6 tỷ đồng EPS đạt 58 đồng (SX)
  Last edited: 09/10/2019
  QCK, ahoo, okeck163 người khác thích bài này.
 2. Rockii247

  Rockii247 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  26/01/2010
  Đã được thích:
  2.216
  MPC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 156,7 tỷ đồng EPS đạt 909 đồng (SX - giảm mạnh)
  MSH 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 219 tỷ đồng EPS đạt 4380 đồng
  MSN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1882 tỷ đồng EPS đạt 1617 đồng (SX - giảm mạnh)
  MWG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 2119 tỷ đồng EPS đạt 4782 đồng (SX)

  NDN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 42 tỷ đồng EPS đạt 878 đồng (SX)
  NLG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 265,7 tỷ đồng EPS đạt 1139 đồng (SX)
  NTC 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 130,5 tỷ đồng EPS đạt 8158 đồng
  NTL tổng hợp 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 120 tỷ đồng EPS đạt 1839 đồng (SX)

  PAN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 100 tỷ đồng EPS đạt 589 đồng (SX)
  PC1 hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 225 tỷ đồng EPS đạt 1410 đồng (SX giảm mạnh)
  PDR hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 241 tỷ đồng EPS đạt 700 đồng (SX)
  PET hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 61,7 tỷ đồng EPS đạt 687 đồng (SX)
  PGC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 74 tỷ đồng EPS đạt 1226 đồng
  PHR hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 165,6 tỷ đồng EPS đạt 1089 đồng (SX- giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  PLX hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 2318 tỷ đồng EPS đạt 1754 đồng (SX)
  PNJ hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST đạt 598 tỷ đồng EPS đạt 2498 đồng (SX)

  PNJ ước 8 tháng lợi nhuận sau thuế 710 tỷ đồng – tăng 12% so với cùng kỳ năm trước
  POW hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của tổng công ty đạt 1523 tỷ đồng EPS đạt 650 đồng (SX)
  PPC 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 584 tỷ đồng EPS đạt 1821 đồng (SX)
  PTB hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 188,6 tỷ đồng EPS đạt 3925 đồng (SX)

  PVB 6 tháng đầu năm 2019 Lỗ ròng gần 30 tỷ đồng EPS đạt Âm 1384 đồng
  PVC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 12,9 tỷ đồng EPS đạt 227 đồng (SX)
  PVD hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST công ty mẹ đạt 22 tỷ đồng EPS đạt 19 đồng (SX)
  PVI hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 435 tỷ đồng EPS đạt 1733 đồng
  PVS hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của tổng công ty đạt 587 tỷ đồng EPS đạt 1172 đồng (SX)

  PXS 6 tháng đầu năm 2019 Lỗ ròng 50 tỷ đồng EPS đạt Âm 834 đồng (SX)
  QCG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty đạt 36,6 tỷ đồng EPS đạt 133 đồng (SX)
  REE hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 786 tỷ đồng EPS đạt 2536 đồng (SX giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  SCR hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 134 tỷ đồng EPS đạt 396 đồng (SX)
  SGN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 155 tỷ đồng EPS đạt 5537 đồng
  SIP hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 196 tỷ đồng EPS đạt 2411 đồng (SX)

  SJS hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 15 tỷ đồng EPS đạt 133 đồng (SX)
  SKG 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 74 tỷ đồng EPS đạt 1289 đồng
  SSI hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 418,7 tỷ đồng EPS đạt 765 đồng (SX-giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  STK hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 109,6 tỷ đồng EPS đạt 1690 đồng (SX)
  SZC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 49 tỷ đồng EPS đạt 392 đồng (SX)
  SZL hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 47,8 tỷ đồng EPS đạt 2102 đồng (SX)
  TCD hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 28 tỷ đồng EPS đạt 729 đồng
  TCL 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 44,6 tỷ đồng EPS đạt 1695 đồng (SX)
  TCM hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 95 tỷ đồng EPS đạt 1393 đồng (SX)

  TDC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 11,3 tỷ đồng EPS đạt 91 đồng (SX)
  TDH hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 57 tỷ đồng EPS đạt 697 đồng (SX)
  TDM 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 70 tỷ đồng EPS đạt 864 đồng (SX)
  TIG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 35 tỷ đồng (SX)
  TIP hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 47,6 tỷ đồng EPS đạt 1831 đồng
  TLH hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 6,7 tỷ đồng EPS đạt 374 đồng
  TNG 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 93 tỷ đồng EPS đạt 1320 đồng (SX)
  TNG 8 tháng năm 2019 lãi sau thuế đạt 157 tỷ đồng EPS đạt 2530 đồng
  TRC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 33 tỷ đồng EPS đạt 1146 đồng (SX)
  TVT hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 52,9 tỷ đồng EPS đạt 2278 đồng (SX)
  VCB hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của ngân hàng đạt 9068 tỷ đồng EPS đạt 2456 đồng (SX)

  VCG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 282 tỷ đồng EPS đạt 639 đồng (SX)
  VCS hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 670 tỷ đồng EPS đạt 3933 đồng (SX)
  VEA hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 3309 tỷ đồng EPS đạt 2491 đồng (SX)
  VFG hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 73,8 tỷ đồng EPS đạt 2099 đồng (SX)

  VGC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 354 tỷ đồng EPS đạt 791 đồng (SX)
  VGI hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 722 tỷ đồng EPS đạt 225 đồng (SX)
  VGT hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 222 tỷ đồng EPS đạt 384 đồng (SX)
  VHC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của ngân hàng đạt 727 tỷ đồng EPS đạt 7763 đồng (SX)
  VHM hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 9853 tỷ đồng EPS đạt 2942 đồng (SX)

  VIC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 2400 tỷ đồng EPS đạt 795 đồng (SX)
  VNM hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 5689 tỷ đồng EPS đạt 2953 đồng (SX)
  VPH hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 12 tỷ đồng EPS đạt 150 đồng
  VRC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 21,6 tỷ đồng EPS đạt 432 đồng
  VRE hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 1251 tỷ đồng EPS đạt 537 đồng (SX)
  VRG 6 tháng đầu năm 2019 lãi sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng EPS đạt 186 đồng (SX)
  VSC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 83,5 tỷ đồng EPS đạt 1370 đồng ( SX, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  VSH hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 LNST của công ty mẹ đạt 111,7 tỷ đồng EPS đạt 520 đồng ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
 3. nguyenhung101085

  nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  20/02/2019
  Đã được thích:
  2.533
  Múc vì Mẽo - Âu đang tăng mạnh... bán khi nó sập... miễn có xèng là đc :))
  sttsgRockii247 thích bài này.
 4. Rockii247

  Rockii247 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  26/01/2010
  Đã được thích:
  2.216
  hàng ngon canh múc dần
  okeck16 thích bài này.
 5. Teac77

  Teac77 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  17/03/2016
  Đã được thích:
  1.524
  Đột biến quý 3 chỉ có XPH, nhìn từ quý 2 là rõ vì doanh thu của XPH quý 2 gấp 30 lần cùng kỳ và cao nhất trong 10 năm.
  Rockii247 thích bài này.
 6. nguyenhung101085

  nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  20/02/2019
  Đã được thích:
  2.533
  Nhặt gần 1 tháng nay để lãi chạy và thích chốt thì chốt thôi cụ à... chứ giờ ham hố gì nữa... đủ lượng và tỷ lệ mơ zin hợp lý rồi :)
  Rockii247 thích bài này.
 7. Dautulamottrochoi

  Dautulamottrochoi Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  09/04/2019
  Đã được thích:
  814
  Trong cái đám hỗn độn này chỉ có 5% bổ dưỡng :)):))thực sự tốt và đáng mua, còn lại xào nấu đủ loại gia vị cho thơm nhưng thiếu dinh dưỡng.
 8. Rockii247

  Rockii247 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  26/01/2010
  Đã được thích:
  2.216
  phải chọn lọc, hàng ngon chưa tăng nhiều là cơ hội

  okeck16Dautulamottrochoi thích bài này.
 9. HuyenNhim

  HuyenNhim Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  07/07/2016
  Đã được thích:
  755
 10. Rockii247

  Rockii247 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  26/01/2010
  Đã được thích:
  2.216
  6 tháng đó, con nào 6 tháng to thì 9 tháng to hơn nữa

  --- Gộp bài viết, 09/10/2019, Bài cũ: 09/10/2019 ---
  cân chỉnh hợp lý là ok
  --- Gộp bài viết, 09/10/2019 ---
  mai tăng trở lại

Chia sẻ trang này