QUẢ BOM NGUYÊN TỬ SACOMBANK NỔ GIỮA BAN NGÀY.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyentiendung, 18/03/2007.

7759 người đang online, trong đó có 1459 thành viên. 11:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13596 lượt đọc và 104 bài trả lời
 1. misami

  misami Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  04/04/2003
  Đã được thích:
  463
  VF1 nữa. Rõ thế còn giề!


  [/quote]
  bác có thể giải thích tại sao bác cho rằng VF1 đang bị làm giá không?
  bác cho rằng NAV của nó lớn hơn thị giá, danh mục đầu tư tốt, vậy còn phương ánh phát hành thì sao?
 2. juliet1612

  juliet1612 Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  06/04/2006
  Đã được thích:
  0
  Các bác đọc nghị quyết của hội đồng cổ đông chưa???

  Ngày 22/03/2007 Trung tâm Giao dịch Chứng khóan Tp.HCM nhận được công văn số 01/2007/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/3/2007 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2006 như sau:

  Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2006 được tổ chức tại Hội trường Dinh Thống nhất ?" Quận 1 ?" Tp. Hồ Chí Minh ngày 19/3/2007 với tổng số cổ đông có quyền dự họp là 615 người đại diện hợp pháp cho 1.649.100.020.000 đồng chiếm 78,9% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

  QUYẾT NGHỊ:

  Thứ 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và dự án phân phối lợi nhuận năm 2006 (tỷ lệ biểu quyết 100%)
  Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2006 do Bà Tổng giám đốc và Ông Trưởng Ban Kiểm soát trình bày. Theo đó:
  - Tổng thu nhập : 2.086.754.128.532 đồng
  - Tổng chi phí : 1.543.500.007.424 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 543.254.121.108 đồng

  Đại hội đánh giá cao ý thức trách nhiệm, tinh thần nổ lực và tính năng động sáng tạo của toàn thể CBNV thuộc 3 cơ quan Quản trị - Kiểm soát ?" Điều hành của Ngân hàng. Nhờ đó chúng ta đã hoàn thành vượt mức và toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2006, đồng thời cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số chương trình trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường sức cạnh tranh của Ngân hàng trong tình hình nền kinh tế nước ta đã chính thức gia nhập WTO. Mặc dù vậy, để đủ sức cạnh tranh và hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, Đại hội yêu cầu HĐQT và Ban điều hành cần tập trung và khẩn trương hơn nữa trong quá trình chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện dự án hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, kế hoạch nghiên cứu phát triển sản phẩm ?" dịch vụ mới và đặc biệt là chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài cùng kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

  Đại hội cũng đã thống nhất thông qua Dự án phân phối lợi nhuận năm 2006 do HĐQT trình bày (tỷ lệ biểu quyết 99,87%). Theo đó:
  - Lợi nhuận trước thuế : 543.254.121.108 đồng
  - Thuế thu nhập DN 28% : 135.343.933.363 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 407.910.187.745 đồng
  - Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% : 20.395.509.387 đồng
  - Trích Quỹ dự phòng tài chính 10% : 38.751.467.836 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế và sau khi trích các quỹ : 348.763.210.522 đồng
  - Chia cổ tức 12% bằng cổ phiếu (theo mệnh giá) 12% / VĐL (2.089.412.810.000 đồng) : 250.729.537.200 đồng
  - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 5% : 17.438.160.526 đồng
  - Trích lập Quỹ khen thưởng 7% : 24.413.424.737 đồng
  - Trích lập Quỹ phúc lợi 7% : 24.413.424.737 đồng
  - Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ, chia cổ tức : 31.768.663.322 đồng
  - Trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2006 : 16.775.000.000 đồng
  - Trích lập Quỹ HỌC BỔNG SACOMBANK : 2.600.000.000 đồng
  - Lợi nhuận năm 2006 còn lại chưa chia : 12.393.663.322 đồng

  Đại hội thống nhất giao cho HĐQT quyết định cụ thể việc sử dụng phần lợi nhuận năm 2006 chưa chia vào các mục đích sau:
  - Nộp bổ sung thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2006 sau khi quyết toán với cơ quan Thuế; và
  - Thực hiện chiến lược phát triển Ngân hàng trong những năm 2007 ?" 2010, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và nghiên cứu phát triển sản phẩm.
  Đại hội cũng thống nhất tái xác định chủ trương cho phép trích lập QUỸ HỌC BỔNG SACOMBANK từ một phần trong khoản lợi nhuận sau phân phối hàng năm đến năm 2010, theo định mức bình quân 50.000.000 đồng / chi nhánh để thực hiện cao nhất trách nhiệm của Sacombank đối với cộng đồng, đặc biệt là đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

  Thứ 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh ?" tài chính năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết 100%)
  Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh ?" tài chính năm 2007 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
  - Tổng nguồn vốn huy động : 33.309 tỷ đồng
  - Tổng dư nợ cho vay : 23.340 tỷ đồng
  - Tổng tài sản : trên 40.000 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 1.200 tỷ đồng
  - Phân phối cổ tức 2007 bằng cổ phiếu : 14% / vốn cổ phần

  Đồng thời phải đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng như sau:
  - Tỷ lệ nợ quá hạn : tối đa 2% / tổng dư nợ cho vay
  - Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản bình quân : 3,07%
  - Tỷ lệ sinh lời trên vốn điều lệ bình quân : 31,56%
  - Tỷ lệ an toàn vốn : 12,38%

  Thứ 3. Bổ sung bản điều lệ về chức năng hoạt động của Ngân hàng (tỷ lệ biểu quyết 100%)
  Đại hội thống nhất cho bổ sung thêm Khoản 9 vào Điều 13 bản Điều lệ hiện hành của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín về các hoạt động khác với nội dung bổ sung như sau:
  Điều 13: Các hoạt động khác
  ????????????..
  ?o9. Thực hiện các họat động dịch vụ, ngành nghề kinh doanh khác mà pháp luật cho phép thực hiện?o

  Đại hội giao cho HĐQT xúc tiến các thủ tục đăng ký và xin Thống đốc NHNN chuẩn y việc bổ sung này, đồng thời chủ động lựa chọn và quyết định hoạt động dịch vụ, ngành nghề kinh doanh cụ thể, phù hợp để thực hiện thủ tục bổ sung vào danh mục hoạt động dịch vụ, ngành nghề kinh doanh Ngân hàng được phép thực hiện.

  Thứ 4. Điều chỉnh các mục tiêu phát triển đến năm 2010, hướng tới năm 2020 (tỷ lệ biểu quyết 100%)
  Đại hội nhiệt liệt biểu dương HĐQT các nhiệm kỳ đã tập trung chỉ đạo và bộ máy điều hành các cấp đã phấn đấu thực hiện thắng lợi, thậm chí vượt xa các mục tiêu phát triển đã đề ra cho giai đoạn 2001 ?" 2010. Đại hội thống nhất cho điều chỉnh lại hầu hết các mục tiêu tăng trưởng của Sacombank trong thời kỳ 2007 ?" 2010, hướng tới năm 2020 như sau:
  MỤC TIÊU NĂM 2010
  - Vốn tự có (tăng bình quân 60 ?" 64% / năm) : 16.000 ?" 16.500 tỷ đồng
  Trong đó, vốn điều lệ : 11.500 ?" 12.000 tỷ đồng
  - Số dư nguồn vốn huy động (tăng bình quân 60 ?" 65% / năm) : 135.000 ?" 140.000 tỷ đồng
  Trong đó, số dư nguồn vốn có lãi suất thấp chiếm tỷ trọng : 35 %
  - Tổng dư nợ cho vay (tăng bình quân 55 ?" 60% / năm) : 82.000 ?" 85.000 tỷ đồng
  Trong đó, nợ quá hạn phải dưới : 2 %
  - Tổng tài sản (tăng bình quân 60 ?" 65% / năm) : 155.000 ?" 160.000 tỷ đồng
  - Thu nhập phi tín dụng : 32 - 35 % / tổng thu nhập của NH
  - Lợi nhuận trước thuế (tăng bình quân 55 ?" 60% / năm) : 3.250 tỷ đồng
  - Cổ tức hằng năm / vốn cổ phần trả bằng cổ phiếu : 14 ?" 16 %
  - Thu nhập bình quân của CBNV : 500 USD / tháng / người
  - Mạng lưới trong nước : 320 điểm giao dịch
  - Mạng lưới tại nước ngoài : Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Campuchia, Lào, Trung Quốc, Mỹ, Châu Úc, Châu Âu
  - Số lượng cán bộ nhân viên : 5.800 người

  Đại hội kêu gọi toàn thể cổ đông và các nhà đầu tư tài chính hãy quan tâm hỗ trợ, động viên cổ vũ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt cơ chế - chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng cả về lượng lẫn về chất, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã điều chỉnh đến năm 2010 và hướng tới năm 2020, đưa Sacombank không ngừng phát triển và phát triển bền vững, lâu dài.

  Thứ 5. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn tự có năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết 99,99%)
  Đại hội thống nhất thông qua phướng án và kế họach tăng vốn điều lệ của Sacombank trong năm 2007 từ 2.089.412.810.000 đồng lên 4.449.555.160.000 đồng, tức là tăng thêm 2.360.142.350.000 đồng bằng cách phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và Cán bộ cốt cán của Ngân hàng với 3 nội dung và đối tượng sau đây:

  - Trả cổ tức năm 2006 cho cổ đông 12% / vốn cổ phần bằng cổ phiếu,12% của vốn điều lệ 2.089.412.810.000 đồng = 250.729.540.000 đồng
  - Phát hành quyền mua: cổ đông sở hữu 1 cổ phần được 1 quyền mua thêm 1 cổ phần với giá bằng 1,5 lần mệnh giá (15.000đ / cổ phần) = 2.089.412.810.000 đồng
  - Phát hành quyền mua cho một số cán bộ cốt cán với giá bằng 1,5 lần mệnh giá (15.000đ / cổ phần) = 20.000.000.000 đồng
  Cộng chung : 2.360.142.350.000 đồng
  Đại hội thống nhất giao Ban điều hành phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thiết lập danh sách cán bộ cốt cán thuộc các cơ quan của Ngân hàng trình TT/HĐQT thông qua.

  - Khoản chênh lệch do phát hành chứng khoán bằng 1,5 lần mệnh giá : 1.054.706.405.000 đồng
  Bao gồm các khoản chênh lệch do:
  + phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu : 1.044.706.405.000 đồng
  + phát hành quyền mua cho cán bộ cốt cán : 10.000.000.000 đồng
  Đại hội thống nhất cho hạch toán khoản chênh lệch này vào TK Thặng dư vốn CP theo quy định.

  - Như vậy, tổng số tiền Sacombank sẽ thu được qua đợt tăng vốn điều lệ này là : 3.414.848.755.000 đồng
  Sẽ được sử dụng vào các mục đích sau sau đây:
  + Mua mặt bằng và xây dựng trụ sở các chi nhánh : 200.000.000.000 đồng
  + Đầu tư tiếp vào lĩnh vực CNTT và Thẻ : 100.000.000.000 đồng
  + Bổ sung vốn và thành lập các Công ty mới : 1.200.000.000.000 đồng
  + Đầu tư vào các tổ chức kinh tế - tài chính : 500.000.000.000 đồng
  + Đưa vào kinh doanh sinh lời : 1.414.848.755.000 đồng
  Cộng chung : 3.414.848.755.000 đồng
  Đại hội thống nhất giao cho HĐQT xem xét quyết định cụ thể danh mục và đối tượng các khoản đầu tư.

  Thứ 6. Thông qua kế hoạch mở rộng mạng lưới trong năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết 100%)
  Đại hội thống nhất trong năm 2007 sẽ xúc tiến thủ tục xin thành lập mới 14 chi nhánh, bao gồm:
  - Khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ : 4 chi nhánh
  - Khu vực miền Trung và Đông Nam bộ : 4 chi nhánh
  - Khu vực miền Tây Nam bộ : 1 chi nhánh
  - Khu vực Tp. Hồ Chí Minh : 5 chi nhánh
  Ngoài ra, Đại hội cũng thống nhất giao HĐQT xúc tiến các thủ tục xin thành lập cũng như xác định địa điểm, thời gian và quy mô của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện sẽ được thành lập tại Campuchia ?" Lào ?" Trung Quốc nếu nhu cầu và điều kiện cho phép.

  Thứ 7. Thông qua kế hoạch thành lập các Công ty liên doanh và trực thuộc ?" đa sở hữu các công ty trực thuộc (tỷ lệ biểu quyết 100%)
  Đại hội thống nhất:
  1. Tái xác định việc thành lập Công ty liên doanh Thẻ với Ngân hàng ANZ (một cổ đông chiến lược của Ngân hàng) trong năm 2007. Phần vốn góp của Sacombank trong Công ty liên doanh Thẻ này là 60%.
  2. Giao cho HĐQT nghiên cứu khảo sát, lập phương án xin thành lập Công ty Bảo hiểm ?" Công ty Vàng bạc đá quý dưới hình thức cổ phần hoặc liên doanh hoặc trách nhiệm hữu hạn. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT quyền quyết định lựa chọn đối tác, đồng thời phải đảm bảo Sacombank, nhóm các Công ty trực thuộc Sacombank phải chiếm tỷ trọng vốn chi phối.
  3. Giao cho HĐQT tiến hành nghiên cứu khảo sát lập phương án xin thành lập Trường Đại học Sacombank dưới hình thức cổ phần hoặc liên doanh hoặc trách nhiệm hữu hạn. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT quyền quyết định lựa chọn đối tác, đồng thời phải đảm bảo Sacombank, nhóm các Công ty trực thuộc Sacombank phải chiếm tỷ trọng vốn chi phối.
  4. Giao cho HĐQT, trong năm 2007 ?" 2008, tiến hành nghiên cứu khảo sát lập phương án xin chuyển một hoặc một số Công ty trách nhiệm hữu hạn trực thuộc hiện nay thành Công ty cổ phần, trong đó ưu tiên cho việc chuyển thể Công ty Chứng khoán SBS từ hình thức TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT quyền quyết định lựa chọn đối tác ?" giá bán cổ phần và xúc tiến các thủ tục cổ phần hóa. Trong trường hợp này, Sacombank, nhóm các Công ty trực thuộc Sacombank phải chiếm tỷ trọng vốn cổ phần chi phối.

  Thứ 8. Thông qua nguyên tắc xét chọn 1/3 thành viên HĐQT và 1/3 thành viên Ban Kiểm soát để bỏ phiếu tái tín nhiệm trong các phiên họp thường niên kể từ đầu năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết 100%)
  Đại hội thống nhất giao cho HĐQT quyền và trách nhiệm bỏ phiếu kín chọn lựa 1/3 thành viên HĐQT và 1/3 thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên hàng năm kể từ đầu năm 2008 để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu tái tín nhiệm theo quy định của pháp luật về Công ty niêm yết.

  Thứ 9. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát (tỷ lệ biểu quyết 100%)
  Đại hội đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm theo đơn xin của 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát sau đây:
  - Ông ADIL AHMAD, thành viên HĐQT với lý do không còn là đại diện cho phần vốn cổ phần của Ngân hàng ANZ;
  - Ông PHẠM DUY CƯỜNG, thành viên Ban Kiểm soát với lý do để ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2006 ?" 2010.

  Thứ 10. Bầu cử bổ sung các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006 ?" 2010
  Sau khi biểu quyết thống nhất số lượng thành viên cần bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2006 ?" 2010 là 3 (ba) và thống nhất thông qua danh sách các ứng cử viên, Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội thống nhất công nhận các thành viên có tên sau đây trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2006 ?" 2010:
  - Ông PHẠM DUY CƯỜNG : 153.271.127 phiếu đạt tỷ lệ 92,94 %
  - Ông DOMINIC SCRIVEN : 172.263.257 phiếu đạt tỷ lệ 104,46 %
  - Ông BÙI THANH HẢI : 149.372.712 phiếu đạt tỷ lệ 90,58 %

  Thứ 11. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết
  Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2007. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi tinh thần Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp./-

  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2006Chủ tọa đoàn,Đã ký
  Nguyễn Tấn ThànhTrưởng Ban Kiểm soát Đặng Văn ThànhChủ tịch HĐQT Phan Bích VânTổng giám đốc
 3. misami

  misami Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  04/04/2003
  Đã được thích:
  463
  giời ui, người ta đang nhân tiện trao đổi về VF1 cơ mà tại vì cái bác trên kia đang bảo VF1 đang bị làm gía giống STB, sao lại post chình ình cái nghị quyết của STB
 4. juliet1612

  juliet1612 Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  06/04/2006
  Đã được thích:
  0
 5. khoaitay1

  khoaitay1 Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  22/03/2007
  Đã được thích:
  0
  Trích từ bài của khoaitay1 viết lúc 19:36 ngày 22/03/2007:
  ________________________________________  Trích từ bài của minhmangck viết lúc 13:44 ngày 22/03/2007:
  ________________________________________  Trích từ bài của ruc_rich viết lúc 13:40 ngày 22/03/2007:
  ________________________________________


  Xin so sánh REE và STB.
  Tỷ lệ chia thưởng xin nói thẳng là REE không thể bằng STB vì REE sẽ không bao giờ làm như thế làm cho cổ phiếu trên thị trường của mình bị loãng giá.
  Về giá REE đang ở mức giá khá cao, hiện nay REE cũng đã đầy room như STB vì vậy toàn ta ham hố thưởng mua vào. Vậy mức giá kỳ vọng của REE sẽ lên được bao nhiêu ???
  STB kỳ vọng lê được 230 là hoàn toàn có thể, REE lên 350 khó lém. Thôi dốc tất tay mua tiếp STB
  Uống sữa là ngon nhất

  ________________________________________
  Bạn quên là Ree có cổ phiếu STB à stb lên có nghĩa là Ree lên

  Biết gì nói đó
  XIN NHẤN MẠNH STB ĐÃ ĐẾN NGƯỠNG CỦA ĐỢT TĂNG GIÁ , HƠN 30% TRONG NHỮNG NGÀY QUA. CÒN REE MỌI SỰ MỚI CHỈ LÀ CHUẨN BỊ KHỞI ĐỘNG ĐỂ TĂNG TỐC. STB TUY CÓ ĐẲNG CẤP TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NHƯNG LỢI THẾ CHƯA HẲN KHI CÓ VÔ SỐ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TƯ NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI, TỪ CÁC NGÂN HÀNG KHỦNG LONG CỦA VIỆT NAM SẮP THAM GIA VÀO TTCK- VỚI NHỮNG LỢI THẾ VỀ TÀI CHÍNH, BẤT ĐỘNG SẢN CỰC KỲ TIỀM NĂNG. REE LÀ MỘT THƯƠNG HIỆU MẠNH TRONG LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN LẠNH, BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG TRONG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN, ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH...CỔ ĐÔNG TRUNG THÀNH VỚI REE TRONG NHIỀU NĂM THĂNG TRẦM CÙNG REE KHÔNG CÓ LÝ GÌ LẠI KHÔNG ĐƯỢ REE CHIA SẺ THÀNH QUẢ PHÁT TRIỂN CỦA MÌNH VÀO KỲ ĐCHĐ SẮP TỚI!
  ________________________________________

  ________________________________________
  UP
 6. daucockhoan

  daucockhoan Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  17/03/2007
  Đã được thích:
  0
  Đường lên đỉnh Olympia sẽ gạn lọc dần những người chùn chân mỏi gối!
 7. Saola

  Saola Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  20/05/2002
  Đã được thích:
  1
  Sáng nay tất cả mọi người chạy ngay STB từ sớm... gấp... gấp...
 8. Snow_Snow

  Snow_Snow Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  22/03/2007
  Đã được thích:
  0

  STB la? CP tốt an toa?n, nhiê?u ngươ?i đang mơ ước sơ? hưfu cp STB ....
 9. daucockhoan

  daucockhoan Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  17/03/2007
  Đã được thích:
  0
  Quá trình gạn đục khơi trong, " thanh lọc sắc tộc" vẫn đang tiếp diễn!
 10. gooool

  gooool Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  16/03/2007
  Đã được thích:
  115
  chạy...? điên àh Có ai đó đạt được lợi nhuận kỳ vọng thì cứ cho đi, đây vẫn ôm chặt. Mua từ 100, chờ tin chốt ngày mới tính tiếp
  Anh em STB vững tay chèo nhé...hehe... đích 200 không xa!

Chia sẻ trang này