Vượt đỉnh 1130 thành công hướng tới đỉnh lịch sử 1170, mua cổ phiếu nào?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Rockii247, 13/03/2018.

972 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 05:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4824 lượt đọc và 22 bài trả lời
 1. Rockii247

  Rockii247 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  26/01/2010
  Đã được thích:
  1.931
  Dòng bank cùng một số trụ quan trọng như VNM VIC VRE SSI....các trụ GAS PLX BVH MSN điều chỉnh sau phiên tăng nóng.

  Dòng bank tiếp tục dẫn dắt khi nhiều tin tốt sắp ra như cổ tức, phat hành thêm, bán vốn cho NN, kế joạch tăng ....


  Phiên mai thị trường tiếp tục tích cực.... các trụ hôm nay giảm sẽ tăng trở lại giúp INDEX hướng tới đỉnh lịch sử 1170
  minh168MinhKhoi thích bài này.
 2. Rockii247

  Rockii247 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  26/01/2010
  Đã được thích:
  1.931
  mua cổ phiếu nào ? trên vùng đỉnh

  ACB hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 2118 tỷ đồng EPS đạt 1996 đồng (đã KT)
  ACV hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 4182 tỷ đồng EPS đạt 1921 đồng
  ANV hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 130,8 tỷ đồng EPS đạt 1592 đồng
  APC năm 2017 lợi nhuận sau thuế 68,9 tỷ đồng EPS đạt 5840 đồng/cp
  ASM hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 154 tỷ đồng EPS đạt 700 đồng
  BID hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 6902 tỷ đồng EPS đạt 2020 đồng
  BVH hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 1559 tỷ đồng EPS đạt 2291 đồng
  BWE năm 2017 lãi sau thuế 206,5 tỷ đồng EPS đạt 1101 đồng/cp
  C32 năm 2017 lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng EPS đạt 6655 đồng/cp
  CAV hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 325 tỷ đồng EPS đạt 5412 đồng
  CCL năm 2017 lợi nhuận sau thuế 10,4 tỷ đồng EPS đạt 265 đồng/cp
  CLL năm 2017 lợi nhuận sau thuế 83,2 tỷ đồng EPS đạt 2327 đồng/cp
  CSV hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 241 tỷ đồng EPS đạt 5454 đồng
  CTD hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 1652,7 tỷ đồng EPS đạt 20436 đồng
  CTG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 7432 tỷ đồng EPS đạt 2000 đồng
  CTS năm 2017 lợi nhuận sau thuế 109,8 tỷ đồng EPS đạt 1125 đồng/cp
  CVT năm 2017 lợi nhuận sau thuế 174,2 tỷ đồng EPS đạt 6172 đồng/cp
  D2D năm 2017 lợi nhuận sau thuế 74,9 tỷ đồng
  DBC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 200 tỷ đồng EPS đạt 2416 đồng
  DCM hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 639 tỷ đồng EPS đạt 1210 đồng
  DGW hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 79 tỷ đồng EPS đạt 1943 đồng
  DHA năm 2017 lợi nhuận sau thuế 58,7 tỷ đồng EPS đạt 3900 đồng/cp
  DHC năm 2017 lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng EPS đạt 2706 đồng/cp
  DHG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 642 tỷ đồng EPS đạt 4367 đồng
  DIG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 86,2 tỷ đồng EPS đạt 380 đồng
  DLG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 65,3 tỷ đồng EPS đạt 238 đồng
  DMC năm 2017 lợi nhuận sau thuế 207,6 tỷ đồng EPS đạt 5980 đồng/cp
  DPM hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 694,4 tỷ đồng EPS đạt 1532 đồng ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  DQC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 110,3 tỷ đồng EPS đạt xxx đồng
  DRC năm 2017 lợi nhuận sau thuế 161,7 tỷ đồng EPS đạt 1361 đồng/cp
  DRH hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 70,8 tỷ đồng EPS đạt 1302 đồng
  DXG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 751 tỷ đồng EPS đạt 2478 đồng
  EVG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 26,4 tỷ đồng EPS đạt 881 đồng
  FCM hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 34,8 tỷ đồng EPS đạt 850 đồng
  FCN hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 169,7 tỷ đồng EPS đạt 3082 đồng
  FIT hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 106 tỷ đồng EPS đạt 417 đồng
  FPT Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng tăng 47% khi đạt 2,927 tỷ đồng và EPS tương ứng đạt 5,122 đồng
  GAS hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 9577 tỷ đồng EPS đạt 4871 đồng
  GMD hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 504 tỷ đồng EPS đạt 1947 đồng
  GTN hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 14,4 tỷ đồng EPS đạt 58 đồng
  HAX năm 2017 lợi nhuận sau thuế 84,2 tỷ đồng EPS đạt 3610 đồng/cp
  HDC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 80,3 tỷ đồng
  HHG năm 2017 lợi nhuận sau thuế 38 tỷ đồng EPS đạt 1323 đồng/cp
  HLD năm 2017 lợi nhuận sau thuế 57,8 tỷ đồng EPS đạt 2890 đồng/cp
  HPG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 8006,6 tỷ đồng EPS đạt 5260 đồng
  HQC lợi nhuận sau thuế 75 tỷ đồng
  HSC lợi nhuận sau thuế 554 tỷ đồng
  HT1 hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 472 tỷ đồng EPS đạt 1239 đồng
  HTI năm 2017 lợi nhuận sau thuế 78 tỷ đồng EPS đạt 3132 đồng/cp
  HUT hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 304,8 tỷ đồng EPS đạt 1470 đồng
  IJC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 187 tỷ đồng EPS đạt 1123 đồng
  IMP năm 2017 lợi nhuận sau thuế 117,3 tỷ đồng EPS đạt 2605 đồng/cp
  ITA hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 50,8 tỷ đồng EPS đạt 54 đồng
  ITQ năm 2017 lợi nhuận sau thuế 4 tỷ đồng
  KBC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 584,5 tỷ đồng EPS đạt 1244 đồng (đã KT)
  KDC năm 2017 lợi nhuận sau thuế 383,4 tỷ đồng EPS đạt 1860 đồng/cp ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  KDH hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 507 tỷ đồng EPS đạt 2106 đồng
  L10 năm 2017 lợi nhuận sau thuế 28,6 tỷ đồng EPS đạt 2925 đồng/cp
  L14 năm 2017 lợi nhuận sau thuế 63 tỷ đồng
  LCG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 79,6 tỷ đồng EPS đạt 1044 đồng
  LDG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 283 tỷ đồng EPS đạt 2451 đồng
  LGL hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 104 tỷ đồng EPS đạt 3158 đồng
  LHG năm 2017 lợi nhuận sau thuế 163,5 tỷ đồng EPS đạt 3270 đồng
  MBB hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 3490 tỷ đồng EPS đạt 1953 đồng ( đã KT)
  MWG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 2205,7 tỷ đồng EPS đạt 6840 đồng
  MBS năm 2017 lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng EPS đạt 200 đồng/cp
  NBC năm 2017 lợi nhuận sau thuế 74,9 tỷ đồng EPS đạt 2146 đồng/cp
  NDN hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 88,3 tỷ đồng EPS đạt 2122 đồng
  NLG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 535 tỷ đồng EPS đạt 2958 đồng
  NT2 năm 2017 lợi nhuận sau thuế 810 tỷ đồng EPS đạt 2768 đồng/cp ( đã KT)
  NTL hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 93,8 tỷ đồng EPS đạt 1538 đồng
  NTP hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 492,5 tỷ đồng EPS đạt 5519 đồng
  NVL hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 2033,4 tỷ đồng EPS đạt 3318 đồng
  PAC năm 2017 lợi nhuận sau thuế 128,5 tỷ đồng EPS đạt 2545 đồng/cp ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  PDR hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 448 tỷ đồng EPS đạt 2019 đồng
  PET hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 132,4 tỷ đồng EPS đạt 1529 đồng
  PGS năm 2017 lợi nhuận sau thuế 109,7 tỷ đồng EPS đạt 1689 đồng/cp ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  PHR hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 326,8 tỷ đồng EPS đạt 4164 đồng
  PLC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 171 tỷ đồng EPS đạt 2121 đồng
  PLX hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 3466,5 tỷ đồng EPS đạt 3012 đồng ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  PNJ hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 725,6 tỷ đồng EPS đạt 6712 đồng
  PPC năm 2017 lợi nhuận sau thuế 835,8 tỷ đồng
  PVC hợp nhất năm 2017 lỗ ròng 3,6 tỷ đồng
  PVG năm 2017 lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng
  PVI hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 501 tỷ đồng EPS đạt 2072 đồng
  PVS hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 800,7 tỷ đồng EPS đạt 1729 đồng
  PVT hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 418 tỷ đồng EPS đạt 1487 đồng
  PVX năm 2017 lỗ ròng của cổ đông 357,8 tỷ đồng
  PXS quý 4 lỗ 33 tỷ đồng năm 2017 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4,6 tỷ đồng ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  QBS quý 4 lỗ 51,6 tỷ đồng năm 2017 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 22,5 tỷ đồng ( giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước)
  QCG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 423,7 tỷ đồng EPS đạt 1540 đồng
  REE hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 1377 tỷ đồng EPS đạt 4441 đồng
  SCR hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 228,7 tỷ đồng EPS đạt xxx đồng
  SD6 năm 2017 lợi nhuận sau thuế 36,6 tỷ đồng EPS đạt 1053 đồng/cp
  SGR hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 146,8 tỷ đồng EPS đạt 3708 đồng
  SHI hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 100,5 tỷ đồng EPS đạt 1573 đồng
  SJC năm 2017 lợi nhuận sau thuế 670 triệu đồng
  SJS hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 131 tỷ đồng EPS đạt 1325 đồng
  SSI hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 1161,8 tỷ đồng EPS đạt 2320 đồng
  SVC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 81,4 tỷ đồng EPS đạt 3059 đồng
  SZL năm 2017 lợi nhuận sau thuế 89 tỷ đồng EPS đạt 3916 đồng/cp
  TC6 năm 2017 lợi nhuận sau thuế 41 tỷ đồng EPS đạt 1264 đồng/cp
  TCL năm 2017 lợi nhuận sau thuế 96,6 tỷ đồng EPS đạt 4147 đồng/cp (đã KT)
  TCM hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 191,7 tỷ đồng EPS đạt 3162 đồng
  TDC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 128,4 tỷ đồng EPS đạt 1275 đồng
  TDH hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 130,9 tỷ đồng EPS đạt 1604 đồng
  THI năm 2017 lợi nhuận sau thuế 324,5 tỷ đồng EPS đạt 6570 đồng/cp
  TIG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 55 tỷ đồng EPS đạt 735 đồng
  TLH hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 340,7 tỷ đồng EPS đạt 3724 đồng
  TNA hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 99,8 tỷ đồng EPS đạt 6930 đồng
  TNG năm 2017 lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng EPS đạt 3112 đồng/cp
  TNS năm 2017 lãi sau thuế 76 tỷ đồng EPS đạt 3806 đồng/cp
  TRC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 142,2 tỷ đồng EPS đạt 4883 đồng
  UIC năm 2017 lợi nhuận sau thuế 60,5 tỷ đồng EPS đạt 7566 đồng/cp
  VCB hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 9087 tỷ đồng EPS đạt 2530 đồng
  VCG hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 1412 tỷ đồng EPS đạt 3197 đồng
  VFG lợi nhuận sau thuế 139,8 tỷ đồng
  VGC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 635 tỷ đồng EPS đạt 1690 đồng
  VGS hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 71,4 tỷ đồng EPS đạt 1900 đồng
  VHC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 593 tỷ đồng EPS đạt 6429 đồng
  VIC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 4247,3 tỷ đồng EPS đạt 1729 đồng
  VIP hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 78,5 tỷ đồng EPS đạt 1140 đồng
  VKC năm 2017 lợi nhuận sau thuế 14,8 tỷ đồng EPS đạt 668 đồng/cp
  VNM hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 10295 tỷ đồng EPS đạt 6355 đồng
  VRE hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 2016 tỷ đồng EPS đạt 1050 đồng
  VSC hợp nhất năm 2017 lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ đạt 237 tỷ đồng EPS đạt 4720 đồng
  --- Gộp bài viết, 13/03/2018, Bài cũ: 13/03/2018 ---
  mai tăng khá tốt
  Last edited: 13/03/2018
  SD6789 thích bài này.
 3. anh_nak

  anh_nak Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  11/04/2010
  Đã được thích:
  1.040
  mai kéo trụ nào thế?
  Rockii247 thích bài này.
 4. chivasregal

  chivasregal Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  15/02/2015
  Đã được thích:
  122
  Mua cả 2 sàn à bác chủ ?
  Rockii247 thích bài này.
 5. tazanx1

  tazanx1 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  01/07/2006
  Đã được thích:
  187
 6. Rockii247

  Rockii247 Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  26/01/2010
  Đã được thích:
  1.931
  mai vẫn kéo trụ nhé, bank
  --- Gộp bài viết, 13/03/2018, Bài cũ: 13/03/2018 ---
  trụ hôm nay giảm đó, mai kéo
  --- Gộp bài viết, 13/03/2018 ---
  toàn hàng xịn
 7. tay_ho

  tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  18/07/2015
  Đã được thích:
  13.203
  HPG được không
  Rockii247 thích bài này.
 8. bongcomay

  bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  24/12/2014
  Đã được thích:
  38.209
  [​IMG]
  THI ạ
  Rockii247 thích bài này.
 9. anh_nak

  anh_nak Thành viên gắn bó với f319.com

  Tham gia ngày:
  11/04/2010
  Đã được thích:
  1.040
  xúc mạnh trên đỉnh nào

  --- Gộp bài viết, 13/03/2018 ---
  [​IMG]

  hàng ngon
  Rockii247 thích bài này.
 10. hoangtronghai

  hoangtronghai Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  15/01/2018
  Đã được thích:
  82
  hoa cả mắt
  Rockii247 thích bài này.

Chia sẻ trang này