Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
DHA Spam topic 02/11/2014 05/11/2014
DHA Spam nhiều topic 16/09/2014 23/09/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần