Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
tio361 Vi phạm quy định của diễn đàn 26/06/2018 11/07/2018
zin_meo chửi bậy thô tục 01/07/2015 08/07/2015
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần